معنی و ترجمه کلمه peculiarity به فارسی peculiarity یعنی چه

peculiarity


صفت عجيب وغريب ،حالت ويژگى ،غرابت
روانشناسى : غرابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها