معنی و ترجمه کلمه percentile scale به فارسی percentile scale یعنی چه

percentile scale


روانشناسى : مقياس صدکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها