طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه peremptorily به فارسی peremptorily یعنی چه

peremptorily


قطعا،حاکمانه ،امرانه ،حکما

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها