طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه perfory به فارسی perfory یعنی چه

perfory


کامپيوتر : نوارهاى سوراخ دار جداشدنى در دو طرف کاغذ کامپيوتر تاشو

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها