طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه pert chart به فارسی pert chart یعنی چه

pert chart


کامپيوتر : نمودار وابستگى هاى داخلى عناصر کارى که نسبت به زمان سنجيده مى شوند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها