معنی و ترجمه کلمه pervade به فارسی pervade یعنی چه

pervade


فراوان يا شايع بودن ،نفوذ کردن ،بداخل راه يافتن ،پخش شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها