معنی و ترجمه کلمه petitioning creditor به فارسی petitioning creditor یعنی چه

petitioning creditor


بستانکار،مطالب
قانون ـ فقه : بستانکارى که به دادگاه اعلام مى کند که ممکن است مديون ورشکسته باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها