طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه phosphide به فارسی phosphide یعنی چه

phosphide


(ش ).ترکيب دو ظرفيتى که از ترکيب فسفر با يک عنصر يا ريشه بدست ايد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها