طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه phrase به فارسی phrase یعنی چه

phrase


اصطلاح ،فراز،عبارت سازى ،سخن موجز،پند وامثال بعبارت دراوردن ،تعبير دراوردن ،تعبير کردن ،کلمه بندى کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها