معنی و ترجمه کلمه phylogeny به فارسی phylogeny یعنی چه

phylogeny


تکامل نژادى ،تاريخ نژادى جانور يا گياه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها