طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه physical به فارسی physical یعنی چه

physical


فيزيکى ،طبيعى ،مادى ،جسمانى ،بدنى
روانشناسى : مادى
ورزش : مربوط به استفاده از تماس يا خشونت بدنى
علوم نظامى : مربوط به تاسيسات

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها