معنی و ترجمه کلمه pickaxe به فارسی pickaxe یعنی چه

pickaxe


)pickax(کلنگ دوسر،کلنگ روسى ،با کلنگ زدن


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.

لینک ها