معنی و ترجمه کلمه pickaxe به فارسی pickaxe یعنی چه

pickaxe


)pickax(کلنگ دوسر،کلنگ روسى ،با کلنگ زدن


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها