طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه pickaxe به فارسی pickaxe یعنی چه

pickaxe


)pickax(کلنگ دوسر،کلنگ روسى ،با کلنگ زدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها