معنی و ترجمه کلمه picture to oneself به فارسی picture to oneself یعنی چه

picture to oneself


پيش خود مجسم کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها