معنی و ترجمه کلمه pinule به فارسی pinule یعنی چه

pinule


( )pinnule(ج.ش ).بالچه ،باله فرعى ماهى ،پره ء شناى ماهى ،برگچه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها