طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه pitfully به فارسی pitfully یعنی چه

pitfully


بطور رقت اور،چنانکه سزاوارنکوهش باشد،بطور پست

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها