طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه plain coordinates به فارسی plain coordinates یعنی چه

plain coordinates


مختصات افقى
علوم نظامى : مختصات مسطحه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها