معنی و ترجمه کلمه plane director به فارسی plane director یعنی چه

plane director


نفر هدايت کننده هواپيما
علوم نظامى : هادى هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها