طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه plane of departure به فارسی plane of departure یعنی چه

plane of departure


سطح قائم مسير گلوله
علوم نظامى : سطح قائم تير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها