معنی و ترجمه کلمه planet به فارسی planet یعنی چه

planet


(نج ).سياره ،ستاره سيار،ستاره بخت
زيست شناسى : سياره
نجوم : سياره
علوم دريايى : سياره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها