معنی و ترجمه کلمه plant به فارسی plant یعنی چه

plant


واحد صنعتى ،تجهيزات کارگاه ،محل کارخانه يا کارگاه ،کاشتن ،کشت و زرع کردن ،نهال زدن ،در زمين قرار دادن ،مستقر کردن ،گياه ،نهال ،رستنى ،نبات ،ماشين الات کارخانه ،دستگاه ،ماشين
علوم مهندسى : وسايل
عمران : کارگاه
معمارى : نه ال
قانون ـ فقه : غرس کردن
شيمى : تاسيسات
زيست شناسى : گياه
بازرگانى : کارخانه ،تاسيسات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها