معنی و ترجمه کلمه platform load به فارسی platform load یعنی چه

platform load


بار اماده براى بارريزى هوايى ،بار سکودار
علوم نظامى : بار کف دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها