معنی و ترجمه کلمه plumb-line به فارسی plumb-line یعنی چه

plumb-line


ريسمان کار،شاقول
علوم مهندسى : شاقولآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها