معنی و ترجمه کلمه plumb-line به فارسی plumb-line یعنی چه

plumb-line


ريسمان کار،شاقول
علوم مهندسى : شاقول


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها