طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه plummet به فارسی plummet یعنی چه

plummet


گلوله سربى ،وزنه شاقول ،شاقول ،ژرف پيما،سرازيرشدن ،نازل شدن ،سرنگون وارافتادن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها