طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه pneumogastric nerve به فارسی pneumogastric nerve یعنی چه

pneumogastric nerve


پى با عصب شش و معده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها