معنی و ترجمه کلمه point of intersection به فارسی point of intersection یعنی چه

point of intersection


نقطه تقاطع ،نقطه بهم رسيد
علوم مهندسى : نقطه تلاقى
معمارى : نقطه تقاطع


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.

لینک ها