معنی و ترجمه کلمه political mission به فارسی political mission یعنی چه

political mission


هيئت سياسى
علوم نظامى : ماموريت سياسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها