معنی و ترجمه کلمه pontificalia به فارسی pontificalia یعنی چه

pontificalia


جامه و نشانهاى اسقفى ،لباس رسمى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها