طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه porphyry به فارسی porphyry یعنی چه

porphyry


(مع ).سنگ سماک ،سنگ سماق ،سنگ اذرين
معمارى : سنگ سماق

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها