معنی و ترجمه کلمه porte به فارسی porte یعنی چه

porte


باب عالى دولت عثمانى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها