معنی و ترجمه کلمه posteriori reasoning به فارسی posteriori reasoning یعنی چه

posteriori reasoning


قانون ـ فقه : استقراء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها