معنی و ترجمه کلمه postulate به فارسی postulate یعنی چه

postulate


شرط اصلى ،لازمه ،اصل موضوع ،تقاضا،درخواست ،ادعا،بديهى شمرده ،لازم دانستن ،قياس منطقى کردن ،فرض نمودن ،انگاره ،پذيره ،مسلم فرض کردن
قانون ـ فقه : هر يک از احکام استدلالى که در ان علم بدون برهان پذيرفته شده و در اثبات ساير احکام مورد استفاده قرار مى گيرد اصول ثابته
شيمى : پذيرا شدن
روانشناسى : اصل موضوع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها