طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه potential به فارسی potential یعنی چه

potential


ولتاژ،عامل بالقوه ،بالقوه ،عامل ،بالفعل ،ذخيره اى ،پنهانى ،داراى استعداد نهانى ،پتانسيل
علوم مهندسى : عامل بالقوه
الکترونيک : پتانسيل
معمارى : پتانسيل
قانون ـ فقه : بالقوه
روانشناسى : توان
بازرگ انى : بالقوه
ورزش : پتانسيل
علوم هوايى : پتانسيل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها