معنی و ترجمه کلمه pound به فارسی pound یعنی چه

pound


اغل حيوانات گمشده وضاله ،اغل ،بازداشتگاه بدهکاران وجنايتکاران ،استخر يا حوض اب ،واحد وزن( امروزه معادل 69243 و 453 گرم ميباشد)،ليره ،واحد مسکوک طلاى انگليسى ،ضربت ،کوبيدن ،اردکردن ،بصورت گرد در اوردن ،بامشت زدن
قانون ـ فقه : محل محصور براى نگهدارى گله يا ساير اموال توقيف شده
علوم هوايى : پوند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها