معنی و ترجمه کلمه pox به فارسی pox یعنی چه

pox


(طب )ابله ،موجد ابله در پوست ،ابله دار کردن يا شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها