معنی و ترجمه کلمه practice plug به فارسی practice plug یعنی چه

practice plug


وسيله کوچک پلاستيکى يا لاستيکى شبيه طعمه ولى بدون قلاب براى تمرين يا مسابقه نخ اندازى( ماهيگيرى)
ورزش : وسيله کوچک پلاستيکى يا لاستيکى شبيه طعمه ولى بدون قلاب براى تمرين يا مسابقه نخ اندازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها