معنی و ترجمه کلمه pre audience به فارسی pre audience یعنی چه

pre audience


قانون ـ فقه : ترتيب تقدم صحبت اصحاب دعوى در محکمه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها