معنی و ترجمه کلمه pre-game drills به فارسی pre-game drills یعنی چه

pre-game drills


ورزش : تمرينهاى قبل از اغاز مسابقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها