طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه precancerous به فارسی precancerous یعنی چه

precancerous


وابسته به قبل از سرطان ،مرحله قبل از سرطانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها