طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه precipitating factor به فارسی precipitating factor یعنی چه

precipitating factor


روانشناسى : عامل اشکارساز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها