معنی و ترجمه کلمه precision drill به فارسی precision drill یعنی چه

precision drill


علوم مهندسى : مته کردن دقيق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها