معنی و ترجمه کلمه precision levelling به فارسی precision levelling یعنی چه

precision levelling


معمارى : ترازيابى دقيق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها