طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه predetermination به فارسی predetermination یعنی چه

predetermination


تقدير،مقدر ساى ،ازلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها