معنی و ترجمه کلمه predicted به فارسی predicted یعنی چه

predicted


پيش بينى شده ،محاسبه شده
علوم نظامى : از قبل محاسبه شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها