طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه preferable به فارسی preferable یعنی چه

preferable


مرجح ،داراى رجحان ،قابل ترجيح ،برتر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها