معنی و ترجمه کلمه premium statement به فارسی premium statement یعنی چه

premium statement


بازرگانى : صورت اضافه ارزش سهام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها