معنی و ترجمه کلمه preparatory response به فارسی preparatory response یعنی چه

preparatory response


روانشناسى : پاسخ مقدماتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها