طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه prepare به فارسی prepare یعنی چه

prepare


تهيه کردن ،اماده کردن ،تدارک ديدن ،پستاکردن ،مهيا ساختن ،مجهز کردن ،اماده شدن ،ساختن
علوم مهندسى : ساختن ترکيب کردن
ورزش : تغييردادن وضع اتومبيل معمولى براى مسابقه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها