معنی و ترجمه کلمه preparedness به فارسی preparedness یعنی چه

preparedness


امادگى ،پستابودن ،روبراهى ،سازمندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها