طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه present consumption به فارسی present consumption یعنی چه

present consumption


مصرف جارى
بازرگانى : مصرف حال

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها