طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه present perfect به فارسی present perfect یعنی چه

present perfect


(د ).مربوط به ماضى نقلى ،ماضى نقلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها